Symposium


21 september 2018


Bildung.city | Amsterdam

Programma

9.00 uur- Inloop

10.00 uur - Dagvoorzitter 
Kars Tolsma, manager zorg en bedrijfsvoering, Diakonessenhuis Utrecht

10.10 uur - Ziekenhuizen besturen vanuit inkoop en logistiek perspectief.
Mark Van Houdenhoven, voorzitter RvB Maartenskliniek, Nijmegen

10.50 uur - Hoe manage je organisaties met de ambitie om de Jumbo van de zorg te worden.
Paul Smits, Twijnstra en Gudde Interim management
Iedereen die werkt in het ziekenhuis wil het goed doen voor patiënten. Iedereen doet daarvoor ook zijn best. Maar gezien de vele verschillende wensen van patiënten en de vele eisen van de buitenwereld, zoals verzekeraars en overheid en inspectie, is dat niet altijd gemakkelijk. Om het dan ook nog iedere dag een beetje beter te doen, lijkt helemaal onmogelijk. Waar moet je mee beginnen? Hoe stel je prioriteiten? Of is het een idee om één onderwerp bovenaan te zetten in de verwachting en veronderstelling dat je daarmee ook alle andere onderwerpen beter gaat doen. Zo doet Jumbo het. Hun prioriteit is heel snel helpen! Daarvoor is nodig dat alles werkt als een hele geoliede machine, waaraan alle medewerkers hun bijdrage kunnen en willen leveren. Zou dat ook werken voor een ziekenhuis? Daar probeert Paul Smits een antwoord op te geven. 

11.30 uur - Koffiepauze

12.00 uur - Hoe E-health de vraag in de zorg gaat bepalen.
Kees Donkervoort, algemeen directeur KPN Health
E-health breekt mondjesmaat door in de zorg. Maar welke voordelen gaan patiënten en professionals echt ervaren? Welke rol spelen ICT bedrijven als KPN Health daarbij? Wat mogen we de komende jaren van deze “disruptie”verwachten? Kees Donkervoort geeft zijn visie en gaat het gesprek aan met de aanwezigen over kansen, voor- en nadelen.

12.40 uur - Lunch

13.40 uur - De OK leidend? De patiënt lijdend!” Hoe de wiskunde de zorg gaat verbeteren.
prof.dr.ir. Erwin Hans, Hoogleraar Operations Management in de Zorg, CHOIR – Center for Healthcare Operations Improvement & Research, Universiteit Twente.
Patiënten en zorgmedewerkers lijden al te lang onder de hardnekkige dogma’s in de planning van zorgprocessen. Erwin Hans doet al 15 jaar wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de planning en besturing van zorgprocessen in en samen mét Nederlandse ziekenhuizen. Naast vele opgeleide zorglogistiek experts heeft dit veel wetenschappelijke zorglogistiek kennis opgeleverd, met name over Integraal Capaciteits- Management (ICM). ICM is inmiddels ‘buzzword’ geworden in de zorg, helaas vaak met uiteenlopende en verkeerde interpretaties. Prof. Hans legt de basisconcepten uit, en hoe deze de prestatie van zorgprocessen kunnen verbeteren voor alle stakeholders. Ook doorbreekt hij de eerdergenoemde dogma’s aan de hand van eenvoudige mathematische principes.

14.20 uur - Kars Tolsma

14.30 uur - Naborrelen